האם נדרש מעסיק להמתין לתלונה טרם טיפול בחשד להטרדה מינית?

עו"ד יניב פרידהוף*, משרד עו"ד אפיק ושות' 1,652
האם נדרש מעסיק להמתין לתלונה טרם טיפול בחשד להטרדה מינית?

מעסיק חושד שהתקיימה הטרדה מינית במקום העבודה. האם מחויב המעסיק לפעול לבירור החשד או שעליו דווקא להמתין לתלונה רשמית שתוגש לממונה על מניעת הטרדה מינית?
החוק למניעת הטרדה מינית קובע שורת חובות של מעסיקים, לרבות חובה לפרסם תקנון למניעת הטרדה מינית, מינוי ממונה על מניעת הטרדות מיניות והוראות בדבר הטיפול בתלונות. אי עמידה בדרישות החוק עשויה לא רק לשים את המעסיק בסיכון לתביעה או אישום פלילי אלא גם את המנהלים ונושאי המשרה בחברה.
האם מעסיק מחויב לפעול כאמור בחוק רק מעת שהתקבלה תלונה רשמית אודות הטרדה מינית או שעליו לבדוק באופן אקטיבי גם שמועות?  מחד, לא תמיד העובד המוטרד אוזר אומץ להתלונן ולכן בדיקה ביוזמת המעסיק בשל חשד או שמועה היא מבורכת. מאידך, היה והשמועה לא היתה מבוססת יכול ויעשה עוול לחשוד בהטרדה שכלל לא ביצע עבירה ומעתה שמו יוכתם לשווא.
פסק דין תקדימי של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב מפברואר, 2017, חייב מעסיק בפיצוי עובד לאחר שהמעסיק שמע שמועה על כך שעובד אחר נחשד בביצוע הטרדה מינית במקום העבודה והמעסיק לא בדק את הנושא כנדרש.  מעסיק מחויב לדווח כל חשד או שמועה באופן מידי לממונה למניעת הטרדה מינית שמונה על ידו, גם אם לא הוגשה אליו או תלונה מצד המוטרד, ולפעול לבדיקת השמועה או החשד כאילו הוגשה תלונה רשמית על הטרדה מינית לממונה. כל התעלמות מחשד או שמועה עלולה להעמיד את המנהל ונושאי המשרה בחברה בסיכון לאישום פלילי. מנהל אינו אמור ואינו צריך להפעיל במקרה שכזה שיקול דעת אם מדובר במידע מבוסס אם לאו. במקרים בהם יתבררו השמועות כלא מבוססות, מטרת הבירור תהיה לטהר את שמו של מי שנפוצה עליו שמועת שווא אשר מהווה פגיעה אדירה בשמו הטוב, ועשויה לגרום לו נזקים כבדים.
אשר על כן אנו ממליצים למעסיקים לוודא כי מקום העבודה עומד בדרישות החוק למניעת הטרדה מינית, לרבות פרסום תקנון למניעת הטרדה מינית ומינוי ממונה, וכי קיים נוהל מסודר שיגדיר את אופן קיום החוק במקום העבודה ויוודא כי כל שמועה בדבר הטרדה מינית וכל תלונה בנושא תטופל בהתאם לחוק ותוך ליווי של עורך דין הבקיא בתחום זה.
 
 

 

עו"ד יניב פרידהוף הינו עורך דין במשרד אפיק ושות', העוסק בין היתר במשפט המסחרי, דיני חברות והגירה.  אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום זה בטרם קבלת כל החלטה בנושאים המתוארים בסקירה זו. לפרטים נוספים: 03-6093609, או באמצעות הדואר האלקטרוני:afiklaw@afiklaw.com. . פורסם לראשונה בגליון 227 של העיתון אפיק משפטי.  ראו:http://he.afiklaw.com/articles/a227/ .