טופס 101 חדש ומעודכן לשנת 2012

995

הטופס הותאם לחוק שינוי נטל המס ותוקן בהתאם לפס“ד אביב בלטינסקי בעניין הנחות יישובים.

להלן השינויים שנוספו בטופס לשנת 2012:

א. הטופס הותאם לחוק "שינוי נטל המס" - כמפורט בעמוד 2.

ב. הנחות יישובים.

ביום 4/9/11 פורסם פס"ד אביב בלטינסקי. מדובר בנישום אשר שירת בצבא קבע ושכר דירה במרכז הארץ. הנ"ל המציא למעבידו טופס 1312א' לפיו הוא תושב נהריה.

בית המשפט קבע כי מרכז חייו של הנישום הוא במרכז הארץ. כמו-כן, נקבע כי אם הנישום אכן גר בנהריה ויש לו מרכז חיים נוסף, הוא לא יהיה זכאי להטבה עפ"י סעיף 11 לפקודה.

כבוד השופטת וסרקרוג התריעה בפסק הדין על הצורך בתיקון טופס 101 כך שגם העובד וגם המעביד ידעו מה הקריטריונים לזכאות להטבה עפ"י סעיף 11 לפקודה.

לאור האמור:

1.       החל משנת המס 2012 תוקנו טופס 101 וטופס 1312א'.

2.      החל משנת המס 2012 נישום המבקש הטבה עפ"י סעיף 11 לפקודה ימציא למעבידו טופס 1312א' כל שנה וימלא טופס 101 כל שנה.

 

לנוחיותכם, להלן קישור ישיר להורדת הטופס-

http://ozar.mof.gov.il/itc/tfasim/PRINT/101.pdf