"לאחר מכירת החברה שלי לחברה שוויצרית נזקקנו לספק שירותים ברמה שוויצרית, היום לאחר שנה אני יכול להגיד שהשוויצרים יכולים ללמוד מגוברמן על שירות, דיוק, אחריות ויושרה, אין עליכם!"

Lior Yavor | Co-Founder & CEO
Meekan

Meekan Website