"גוברמן מלווים אותי כבר 15 שנה. בכל חברה שעבדתי, בחרתי בהם שוב. לאורך השנים נהניתי מהשירות ומהמקצועיות של הצוות בתחומים השונים, שכר, הנהלת חשבונות וחשבות."

Sharon Bandiel | CFO
Infolinks

Infolinks Website