"להרגיש כי העבודה איננה נעשית במיקור חוץ, אלא כאילו מאויישת על ידי עובד מן המניין בחברה. השירות הניתן הינו בהתאמה מיוחדת ללקוח לפי צרכי המערכת שלו."

Simi Nitzan Tzidkiyahu | CFO
PeriGen

PeriGen Website