"תודה על תשומת הלב האישית והחמה, על ההתחשבות בכל פרט, על המעקב והטיפול."

Yuval Rindsberger | CFO
PayPal

PayPal Website