"מה שלטעמי מאפיין את המשרד זה השילוב של היחס האישי ותשומת הלב של האנשים במשרד לכל לקוח, בגוברמן זה תמיד אנשים למען אנשים."

Dan Aridor| Managing Director
Dan Aridor Holdings

Dan Aridor Holdings Website