אופל בלאנס הינה חברה ציבורית מובילה המעניקה שירותים פיננסים לתאגידים ולעוסקים ומתמחה במימון כנגד ממסרים דחויים (נכיון שיקים מסחריים), נסחרת בבורסה לניירות ערך ופועלת בפיקוח רשות שוק ההון

אופל בלאנס Website