Answer: 

מטרת שירותי מיקור חוץ של קבוצת גוברמן היא להעניק ללקוח פתרון לכל צרכיו החשבונאיים והפיננסיים או לחלקם מיום הקמת החברה, במהלך צמיחתה וגם לאחר שהגיעה לבשלות. השירות כולל בין היתר הנהלת חשבונות, חשבות שכר, חשבות תפעולית ודיווח כספי, דיווחים למדען ולמוסדות וניהול כספים במיקור חוץ.